4 Thạc Sĩ "Nhí" khiến thế giới kinh ngạc

Khi mới hơn 10 tuổi những thần đồng này đã có tấm bằng thạc sĩ danh giá trong tay. Thật là những trí óc siêu phàm đáng để cho khâm phục. Khâm phục sự thông minh đã đành, nhưng cũng khâm phục cả cơ chế giáo dục hợp lý của những đất nước này…