10 thư viện lớn nhất hành tinh

Thông tin và kiến thức là những thứ mang lại cho ta trí tuệ và sự tinh thông. Tất nhiên, kèm theo đó là đòi hỏi những kinh nghiệm được đúc kết. Làm sao chúng ta có thể thu thập được tri thức quá khứ và biết được các sự kiện từng diễn ra? Hãy cùng tiếp cận những kho tàng tri thức của loài người thông qua những thư viện khổng lồ sau…