Browsing: thủy quân lục chiến

Chuyện hội nhập
0

Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, được biết đến trong việc tạo ra một số chiến binh dẻo dai nhất của quân đội, đang nghiên cứu cách để làm cho quân đội nước này dẻo dai hơn thông qua thực hành Thiền định, Yoga và các bài tập dựa trên chánh niệm…