Lại một trường hợp xót xa: 2 chị em Oanh Vũ tử nạn thủy tai

Nguyên nhân tai nạn càng khiến thân bằng quyến thuộc và làng trên xóm dưới đều mũi lòng thương cảm. Các em theo ông ngoại đi bón phân vô cơ trên rẫy, khi sắp đến giờ nghỉ, 3 chị em đưa nhau đi rửa tay, ông ngoại còn ráng làm thêm vài phút. Trong lúc rửa ráy, 2 em trượt chân xuống hố nước nhân tạo đào dùng để tưới cây trong mùa khô…