♫ Tiễn Anh Mùa Thu Cuối – Nhạc tưởng niệm Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Thị Hoàng NGUYỄN DUY LÔ

TIỄN ANH MÙA THU CUỐI
Nhạc tưởng niệm Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Thị Hoàng – Nguyễn Duy Lô.
Thơ: Tâm Hoài.
Ký âm & Trình bày: Viên Dung.