Browsing: tiếng anh

Chuyện là-lạ
0

Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ quốc tế. Ngôn ngữ xóa nhòa mọi khoảng cách. Có những trường hợp đặc biệt trong tiếng Anh mà mỗi từ ngữ của nó có tới hàng ngàn chữ!!! Những từ ngữ này khiến chúng ta phát âm rất khó, không chỉ đối với những người học tiếng Anh mà còn đối với cả những người bản xứ nữa…