Lễ nhập bảo tháp Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

Từ rất sớm ngày 24 tháng 7 Â.L Nhâm Thìn (9/9/2012) dòng người khắp mọi ngã đường bắt đầu đổ về hội tụ tại khuôn viên Thiền viện Vạn Hạnh chuẩn bị cung tiễn kim quan cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu nhập bảo tháp…