Thông điệp Đại Lễ Vesak 2013 của Tổng Giám Đốc UNESCO Liên Hiệp Quốc

Bức thông điệp Đại Lễ Vesak của bà Irina Bokova – Tổng Giám Đốc UNESCO – được gởi đến đại lễ nhân dịp Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (Lễ Tam Hợp – Đản sanh, Thành đạo, Nhập niết bàn của đức Phật Thích Ca Mâu Ni) lần thứ X tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào các ngày 21, 22/5/2013…