Browsing: xin lỗi

Chuyện đời
0

Xin lỗi – hay nhận lỗi, tha thứ và cám ơn là điều tối cần trong cuộc sống đời người. Vì chỉ nơi con người mới có những điều này. Nếu ai không có những điều này thì…