Bậc Tung Bay: Tiếp khách

0

Nhiều khi anh chị hay cha mẹ đi vắng, nhưng có khách đến nhà, em phải tiếp khách.

Trước hết em xin lỗi và hỏi khách muốn gặp ai ( cha mẹ hay anh chị ). Tiếp theo em phải nhã nhặn bảo cho khách biết cha mẹ hay anh chị vắng nhà. Nếu khách cần đợi, em nên lễ phép mời vào phòng khách ngồi chờ nhưng phải nhớ xưng hô cho lễ phép để chứng tỏ em là người có giáo dục.

Ngoài ra em còn lấy nước, thuốc ra mời khách. Khi khách hỏi em phải trả lời nhã nhận. Khách hỏi đến những điều riêng tư của gia đình thì em khôn khéo trả lời không biết để tránh những người tò mò.

Khi cha mẹ về hay đang tiếp xúc với khách thì em phải tránh không nghe chuyện của người lớn.

Khi thấy cha mẹ tiếp khách thì em phải đứng gần chứ đừng ngó ngay khách hoặc bỏ đi nơi khác.

————– oOo ————–

Nguồn: Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Tung Bay – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2004.

Share.

Comments are closed.