Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định – Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập (1964–2014)

0

logo 50 nam chon ok

GĐPT Gia Định đã trải qua 50 năm hành hoạt trên quê hương, đất nước Việt Nam, gắn bó cùng vùng đất Sài Gòn – Gia Định, trải qua bao thay đổi, xoay chuyển của vô thường nhưng Tinh Thần Lam vẫn đang trường tồn, phát huy sức mạnh của những giá trị truyền thống cả về 3 mặt: Đạo Pháp – Dân Tộc – Lý Tưởng Lam. Thời khắc 50 năm là một dấu ấn cần ghi khắc lại trong dòng Lam sử của áo lam Gia Định.

Là một Ban Hướng Dẫn có thâm niên sinh hoạt liên tục trong 50 năm qua, dù bao thay đổi của lịch sử, dù bao khó khăn của nội ma, ngoại chướng nhưng con đường lam vẫn trải dài với bao thế hệ kế tục, không một ngày gián đoạn, không một lần chùn bước trước khó nguy. Kỷ niệm 50 năm là nhắc nhở tinh thần tri ân tiền nhân, nêu gương cho thế hệ hôm nay và mai sau thấy được hạnh nguyện này mà nỗ lực dấn thân để báo đền thâm ân tứ trọng.

Trong những tháng ngày gian truân, Gia Định nguyện giữ hồn lam, sức sống lam, giữ được hơi ấm của trái tim lam để rồi sau Trai Đàn Hiệp Kỵ năm 1980 đã thổi bùng tinh thần lam trong cả nước, làm cho toàn thể cơ chế nhà lam đồng loạt phục hoạt, 50 năm giữ nguyên một tinh thần phụng sự, để nơi đây trở thành vùng đất lành hội tụ áo lam bốn phương, là nơi hàm dưỡng nguồn lực lan tỏa khắp nơi để phát triển sinh hoạt các cấp trong toàn hệ thống của tổ chức. Lễ Kỷ Niệm Chu Niên 50 năm là cơ hội để nhìn lại chặng đường đã đi qua, là dịp để tỏ bày tấc lòng thành kính niệm ân tiền nhân, cùng soi rọi lại những dấu son lịch sử, gắn kết tình lam.

Với ý nghĩa trên, “Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định” đã được long trọng tổ chức tại chùa Pháp Vân vào lúc 08g30 ngày 21/12/2014. Trước đó, “Đêm Hội Ngộ Tình Lam” được tổ chức vào lúc 19g30 ngày 20/12/2014.

Được sự thương yêu và hoan hỷ hứa khả của Chư Tôn Thiền Đức Ân Sư, Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định thành tâm cung nghinh quý Ngài quang lâm chứng minh ngày lễ trọng đại của Ban Hướng Dẫn tỉnh nhà. Trên pháp tòa có tôn dung của Chư Tôn Thiền Đức Ân Sư:

 • Trưởng lão Hoà Thượng thượng Đức hạ Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN.
 • Hoà Thượng thượng Minh hạ Chiếu, Đệ Nhất Phó Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN.
 • Hoà Thượng thượng Phước hạ Trí, Thành Viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN.
 • Hoà Thượng thượng Thanh hạ Huyền, Trưởng Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN.
 • Hoà Thượng thượng Minh hạ Tâm, Phó Ban Ngoại Vụ Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN.

Hiện tiền Tăng-già chứng minh còn có Chư Tôn Thiền Đức  Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Gia Định,  Cố Vấn Giáo Hạnh các đơn vị trực thuộc Ban Hướng Dẫn.

Thân lâm chủ tọa và hiện diện tham dự buổi lễ có quý anh chị:

 • Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN chủ tọa buổi lễ.
 • Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh, Phó Trưởng Ban Điều Hành Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
 • Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Phương Cao Thị Thiên Hương, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
 • Quý Huynh Trưởng Uỷ Viên Ban Thường Vụ, Uỷ Viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
 • Quý anh chị Đoàn Cựu Huynh Trưởng Trung Ương GĐPTVN.
 • Quý anh chị Huynh Trưởng đại diện Ban Hướng Dẫn các tỉnh, thị.
 • Quý bác Ban Bảo Trợ các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Ngoài ra, toàn thể Lam Viên GĐPT Gia Định còn hân hoan đón tiếp:

 • Huynh Trưởng cấp Tấn Lệ Tích Trương Văn Sang, Nguyên Đệ Nhất Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định.
 • Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San, Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Nguyên Đệ Tam Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định.
 • Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Huy Phan Đình Thăng, Uỷ Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Nguyên Đệ Tứ Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định.

Hiện diện tại hàng thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định có Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định cùng toàn thể Ban Thường Vụ, Ban Viên Ban Hướng Dẫn, Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định, trong vai trò Đệ Ngũ Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Định, Huynh Trưởng Nguyễn Thanh Lân thành kính cảm niệm Chư Tôn Đức Ân Sư đã dang tay bảo bọc, che chở, sách tấn, trợ duyên trong quá trình sinh hoạt; kính cảm niệm Ban Hướng Dẫn Trung Ương, quý Huynh Trưởng tiền nhiệm đã vun bồi, ươm mầm sen trắng để Gia Định có được như ngày hôm nay. Anh nhắn nhủ đến toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Gia Định: Nhìn lại quá khứ để cảm nhận sâu sắc bao nghĩa tình mà anh chị em chúng ta đã thọ nhận và thừa hưởng tinh thần vô úy dấn thân, thừa hưởng những hạnh nguyện bằng tất cả tâm thành cho sự trường tồn của một đoàn thể – một đoàn thể tu học phi chính trị. Mỗi anh chị là những tấm gương giúp chúng ta luôn soi rọi để hoàn thiện chính mình và góp phần phát triển tổ chức ngày càng lớn mạnh theo đúng mục đích của Gia Đình Phật Tử. Trên có Chư Tôn Đức dang rộng vòng tay thương yêu, dưới có sự đồng lòng của toàn thể anh chị em cùng chung lý tưởng. Bao lớp thế hệ được tiếp truyền vẫn giữ được tinh thần trung kiên và không phụ lòng tin yêu trao gửi. Con đường phía trước còn dài và chắc chắn không bằng phẳng như ta mong đợi. Anh chị em chúng ta cùng kết chặt vòng dây thân ái và phát huy hết thế mạnh của mình đang có đó là Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa. Đó là tinh thần tri ân và báo ân thiết thực”.

Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương trao gởi đến Lam Viên GĐPT Gia Định qua lời huấn từ: “50 năm, một chặng đường phụng hành lý tưởng mà Áo Lam GĐPT Gia Định đã đi qua ghi đậm bao dấu ấn trong lòng đạo pháp, dân tộc và dòng Lam sử GĐPTVN. Nhân danh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, tôi xin trang trọng thay mặt tổ chức cao lời tán dương và ghi nhận công đức của toàn Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định qua các thời kỳ cũng như đương nhiệm hành hoạt, đã phát tâm dũng mãnh, tận lực góp phần dựng xây nhà lam vững bền trong tinh thần tinh tấn, trung kiên, vượt thắng mọi chướng duyên chu toàn Lam nghiệp. Gia Định hôm nay là một bề dày của những chí nguyện vững bền, của những tâm nguyện sắc son góp phần gìn giữ gia tài nhà lam qua hình ảnh người Huynh Trưởng Nhật Thường Nguyễn Quang Tú đầy mẫn cán, hy sinh, đem cả đời mình chăm lo cho lý tưởng, dưỡng nuôi tâm nguyện của bao thế hệ đàn em khôn lớn bằng tất cả khí tiết can cường bất thối chuyển của người con Phật. Chính từ đó mà có những Huynh Trưởng xuất thân từ GĐPT Gia Định sau bao ngày hàm dưỡng, giờ đây đang góp sức cho tổ chức trên khắp địa cầu. Tôi tin rằng trong tâm nguyện của thế hệ đi trước, trong tinh thần lý tưởng đã được tô bồi, anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Gia Định hôm nay sẽ là những hạt nhân tiếp tục cho sự gìn giữ ngôi nhà lam của chúng ta”.

Bằng tất cả niềm thành kính, toàn thể đạo tràng cung đón lời pháp nhủ của Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thủ qua 3 bài học:

“1. Nêu cao hạnh nguyện Bồ-tát – Tu học tinh tấn: Người áo lam là thực hiện tinh thần Bồ-tát hạnh, biết làm lợi lạc cho tha nhân, dấn thân phụng sự mà vô cầu, vô úy, lấy sự an vui của chúng sanh làm an vui cho chính mình.

2. Nương tựa bản thể Tăng-già, anh chị em cùng nhau hòa hợp: Từ Ban Hướng Dẫn đến mỗi đơn vị Gia Đình đều phải nương tựa vào bản thể của Tăng-già để làm nơi y cứ cho việc phụng sự của mình.

3. Dưỡng nuôi chất liệu truyền thống trong tuổi trẻ áo lam: Đây là sứ mạng mà Tăng-già giao phó cho GĐPT trong việc huân tập cho tuổi trẻ chất liệu truyền thống. Vì thế mà sứ mạng dưỡng nuôi những chất liệu truyền thống cho tuổi trẻ áo lam cần được GĐPTVN nói chung, GĐPT Gia Định nói riêng phải thực hiện với tất cả hạnh nguyện của mình để đáp đền tứ ân. Tổ chức chúng ta phải trao cho các em, dưỡng nuôi từng ngày những chất liệu yêu thương, tinh thần lợi tha, hiếu đạo, truyền thống dân tộc, đạo đức, phẩm hạnh… ngày một lớn lên trong các em bằng đời sống tu tập, bằng giáo pháp của Đức Từ Phụ”.

Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định với nhiều cung bậc cảm xúc, chan chứa đạo tình, lam tình. Một kỷ niệm thật ngọt ngào và đáng nhớ trong chặng đường sinh hoạt của mỗi Lam Viên…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định thành kính đảnh lễ tri ân Trưỡng lão Hòa Thượng Thượng Thủ, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni đã quang lâm chứng minh buổi lễ; Quý Huynh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Ban Hướng Dẫn các tỉnh, thị; Quý vị Quan Khách đã hiện diện tham dự, góp phần trang nghiêm buổi lễ và trợ duyên cho sự thành tựu của Phật sự kỷ niệm 50 năm thành lập Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định.

Dưới đậy là một số hình ảnh Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định được ghi nhận:

CUNG NGHINH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ CHÀO ĐÓN QUAN KHÁCH


Cung Nghinh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ HĐTGCM GĐPTVN


Hòa Thượng Trưởng Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPTVN


Hòa Thượng Phó Ban Ngoại Vụ HĐCVGH GĐPTVN


Huynh Trưởng Nguyên Đệ Nhất Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định


HTr. Phan Đình Thăng dâng hương tưởng niệm trước tôn dung Trưởng Giả Tâm Minh Lê Đình Thám

TÁC LỄ THỈNH SƯ

CHƯ TÔN ĐỨC NIÊM HƯƠNG TRƯỚC TÔN DUNG TRƯỞNG GIẢ TÂM MINH

CỬ HÀNH LỄ CHÍNH THỨC 50 NĂM THÀNH LẬP BAN HƯỚNG DẪN GĐPT GIA ĐỊNH

Tiểu Ban Văn Nghệ của chương trình – gồm các anh chị em “Tiếng Hát Lam Thanh” GĐPT Gia Định:

Tiểu Ban Truyền Thông sự kiện – Nhóm Nhiếp Ảnh Lam:

Thực hiện: Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tổ Chức
Nguồn: Trang Nhà GĐPT Gia Định www.gdptgiadinh.org

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.