Chương trình Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới

0

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI:

 

Ngày 20 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 25 tháng 07 năm Giáp Ngọ)

–  07h30 – 20h30               Thiết đàn.

–  14h00 – 16h00               Họp Ban Tổ Chức Pháp Hội để kiểm điểm Phật sự.

 

Ngày 21 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 26 tháng 07 năm Giáp Ngọ)

–  07h30 – 15h00               Trang nghiêm đàn tràng.

Cung đón Chư Tôn Đức các nơi quang lâm.

Đón tiếp quan khách, Lam Viên về phó hội.

–  15h00 – 18h00               Cử hành Lễ Chiêu Linh – Thượng phan Sơn-Thủy.

–  18h00 – 19h00               Tiểu thực.

–  19h00 – 20h30               Họp Ban Tổ Chức.

 

Ngày 22 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 27 tháng 07 năm Giáp Ngọ)

–  06h00 – 07h00               Trang nghiêm đạo tràng – Lam Viên vân tập Pháp Hội.

–  07h00 – 07h30               Lễ Hưng Tác – Thượng tam đại tràng phan.

–  07h30 – 08h00               Tác lễ thỉnh sư – Cung an chức sự đàn tràng.

–  08h00 – 09h00               Lễ bạch Phật khai kinh – Phụng thỉnh Tam Bảo.

–  09h00 – 09h30               Lễ khải Tiêu Diện Đại Sĩ.

–  09h30 – 10h00               Lễ nghinh phan sơn-thủy.

–  10h00 – 11h00               Lễ đề vị – Thỉnh chư Chân Linh, Hương Linh tịnh chư Hoạnh Hồn.

–  11h00 – 13h30               Thọ trai – Chỉ tịnh.

–  13h30 – 16h30               Trì tụng Kinh Thủy Sám.

Tuyên sớ kỳ siêu cho các đơn vị: BHD.GĐPT Thế Giới, BHD.GĐPT Quốc Nội và BHD.GĐPT Hải Ngoại.

–  16h30 – 18h00               Giải lao – Dược thực.

–  18h00 – 19h00               Trì tụng Kinh Dược Sư.

–  19h00 – 21h30               Thuyết pháp.

Pháp hội cầu nguyện Quốc thới dân an – Thế giới hòa bình – Chúng sanh an lạc.

Lễ phóng sanh – Hoa đăng cúng dường.

–  21h30 – 22h00               Họp Ban Tổ Chức.

–  22h00                             Đạo tràng thanh tịnh.

 

Ngày 23 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 28 tháng 07 năm Giáp Ngọ)

–  03h30 – 04h00               Báo thức – Vệ sinh cá nhân – Trang nghiêm đàn tràng.

–  04h00 – 05h30               Công phu khuya.

–  05h30 – 06h30               Điểm tâm.

–  06h30 – 08h30               Tụng Kinh Địa Tạng quyển thượng.

Tuyên sớ kỳ siêu cho các đơn vị: Âu Châu – Hoa Kỳ – Úc Đại Lợi – Canada.

–  08h30 – 09h30               Giới tử thọ giới tập trung tại giới trường.

Chư tôn đức Dẫn Thỉnh Sư hướng dẫn nghi thức thọ giới.

–  09h30 – 11h30               Tụng Kinh Địa Tạng quyển trung.

Tuyên sớ kỳ siêu cho các đơn vị: Miền Vạn Hạnh – Miền Liễu Quán.

Cúng Ngọ – Tiến Chư Linh.

Khai đạo giới tử thọ giới Thập Thiện (TT.Thích Nguyên Hiền) 90 phút.

–  11h30 – 13h30               Thọ trai – Chỉ tịnh.

–  13h30 – 16h30               Tụng Kinh Địa Tạng quyển hạ.

Tuyên sớ kỳ siêu cho các đơn vị: Miền Khuông Việt – Miền Khánh Hòa.

Khai đạo giới tử thọ tại gia Bồ Tát Giới (HT.Thích Thái Hòa) 90 phút.

Tất cả Giới Tử tác lễ sám hối tại chánh điện.

–  16h30 – 17h00               Lễ Tiến Linh.

–  17h00 – 18h00               Dược thực.

–  18h00 – 23h00               ĐẠI LỄ KỲ SIÊU – THUYẾT PHÁP ĐỘ VONG – HÀNH  ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ

–  23h00 – 23h30               Họp Ban Tổ Chức.

–  23h30                             Đạo tràng thanh tịnh.

 

Ngày 24 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 29 tháng 07 năm Giáp Ngọ)

–  03h30 – 04h00               Báo thức – Vệ sinh cá nhân – Trang nghiêm đàn tràng.

–  04h00 – 06h30               GIỚI ĐÀN THIỆN HOA: KHAI ĐÀN TRUYỀN TRAO GIỚI PHÁP THẬP THIỆN VÀ TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI.

–  06h30 – 07h00               Điểm tâm.

–  07h00 – 09h00               Tụng Kinh Địa Tạng quyển hạ.

Tuyên sớ kỳ siêu cho các đơn vị: Miền Quảng Đức – Miền Tây Nam Phần.

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm và đón tiếp quan khách tham dự.

–  09h00 – 10h30               CỬ HÀNH CHÍNH THỨC LỄ HIỆP KỴ.

–  10h30 – 11h30               Lễ Cúng Dường Trai Tăng.

–  11h30 – 12h00               Lễ Tiến Linh.

–  14h00 – 19h00               ĐĂNG ĐÀN CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN.

–  19h00 – 20h00               Phần hóa – Tạ Phật hoàn kinh – Cung tạ Hội Đồng Kinh Sư.

SỰ HOÀN./.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.