Tin vui Pháp Hội Thù Ân

0

Thừa ủy nhiệm Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, vào lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2014, một Phái Đoàn thỉnh sư cho Pháp Hội Thù Ân do Huynh Trưởng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai, Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới làm Trưởng Phái Đoàn đã cùng các anh chị Huynh Trưởng: Nguyên Hoành – Lê Văn San, Tâm Huy – Phan Đình Thăng, Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi, Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn, Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng, Diệu Thuận – Phạm Thị Xuân Hòa cùng vân tập để đi đến các tự viện tại Sài Gòn, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu:

  • Đến Tu Viện Quảng Hương Già Lam, cung thỉnh:

– Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn – Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN: Đệ Nhất Chứng Minh Pháp Hội Thù Ân và Hội Đồng Thập Sư Giới Đàn Thiện Hoa 1.

– Hòa Thượng thượng Thanh hạ Huyền – Trưởng Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN:  Hội Đồng Thập Sư Giới Đàn Thiện Hoa 1.

  • Đến Chùa Phật Ân, cung thỉnh:

– Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu: Hội Đồng Thập Sư Giới Đàn Thiện Hoa 1.

  • Đến Chùa Bửu Lâm, cung thỉnh:

– Hòa Thượng thượng Kiến hạ Tánh: Hội Đồng Chứng Minh Pháp Hội Thù Ân.

  • Đến Tổ Đình Giác Nguyên, cung thỉnh:

– Hòa Thượng thượng Minh hạ Nghĩa, nhưng Hòa Thượng đang xuất dương, Phái Đoàn sẽ trở lại cung thỉnh khi ngài trở về trụ xứ.

  • Đến Viên Thông Tự, cung thỉnh:

– Hòa Thượng thượng Hạnh hạ Hải: Hội Đồng Chứng Minh Pháp Hội Thù Ân.

  • Đến Thiền Viện Pháp Vân, cung thỉnh:

– Hòa Thượng thượng Phước hạ Trí: Đệ Nhất Sám Chủ Pháp Hội Thù Ân và Chư Sư trong Ban Kinh Sư.

Tất cả quý Ngài đều đã hứa khả và ban bố những chỉ dạy thiết thực, bổ ích cho Pháp Hội cũng như hàng ngũ Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN.

– oOo –

Tiếp đó, ngày 17 tháng 7 năm 2014, Huynh Trưởng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai cùng phái đoàn gồm các Huynh Trưởng: Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Tâm Huy – Phan Đình Thăng, Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi, Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn, Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng và Phóng Viên Trang Nhà gdptthegioi.org Quảng Hoa – Phan Thị Hồng Liên lên đường đi Huế và Quảng Trị, cung thỉnh:

– Hòa Thượng thượng  Lương hạ Phương – Chùa Phước Duyên: Hội Đồng Thập Sư Giới Đàn Thiện Hoa 1.

– Hòa Thượng thượng Lưu hạ Thanh – Tổ Đình Trúc Lâm: Hội Đồng Thập Sư Giới Đàn Thiện Hoa 1.

– Hòa Thượng thượng Thái hạ Hòa: Hội Đồng Thập Sư Giới Đàn Thiện Hoa 1; Pháp Sư Khai Đạo Giới Tử Bồ Tát Tại Gia.

– Hòa Thượng thượng Chơn hạ Trí – Thiền Lâm Tự: Đệ Nhị Sám Chủ Pháp Hội Thù Ân.

– Thượng Tọa Thích Hải Tạng – Long An Tự: Đệ Nhất Dẫn Thỉnh Giới Đàn Thiện Hoa 1.

Anh chị em cũng đã được quý Ngài hứa khả và chỉ dạy về việc kiến đàn, chiếu liệu, tác pháp cung nghinh… để Phật sự Pháp Hội được viên thông.

Phái Đoàn ra đi vào ngày 17.7.2014 và hoàn tất công tác Phật sự trở về đến Sài Gòn vào lúc 8 giờ ngày 21.7.2014.

Phái Viên Trang Nhà

Nguồn: gdptthegioi.org

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.