Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPTVN NK.2012-2016 – Thông tin tổng hợp tóm lược

0

Ngày 13.10.2012 (28-8-ÂL Nhâm Thìn, Phật Lịch 2556) lễ khai mạc chính thức Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Quốc Nội) diễn ra tại Tu Viện Quảng Đức – Số 33 đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam.

Trước đó nhiều ngày, các phiên trù bị và phiên Tiền Đại Hội đã được triệu tập để thông qua kế hoạch (bao gồm cả các kế hoạch dự phòng) tiến hành Đại Hội chính thức; chương trình nghị sự; nhân sự điều hành Đại Hội; các dự thảo, đề án thảo luận trong Đại Hội khoáng đại; các sinh hoạt “Bên lề Đại Hội” v.v…

Sáng ngày 13.10.2012, sau khi các Phái Đoàn vân tập và hoàn tất thủ tục tham dự Đại Hội, vào lúc 7g30’ một khóa lễ nguyện cầu Phật lực gia hộ cho Đại Hội viên thành được trang nghiêm cử hành tại Đại hùng bửu điện Tu viện Quảng Đức dưới sự chứng minh, tác lễ của chư tôn túc Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN.

Hiện tọa đạo tràng có Chư tôn H.T Thích Đức Chơn; H.T Thích Minh Chiếu; H.T Thích Lưu Thanh; H.T Thích Thanh Huyền; H.T Thích Đức Thắng; H.T Thích Minh Tâm; T.T Thích Nhuận Châu và T.T Thích Chơn Thức.

Toàn thể Ban Viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Tổ Chức Đại Hội, Huynh Trưởng Đại Biểu các Phái Đoàn phó hội và toàn thể Lam Viên hiện diện hộ trợ Đại Hội đã tham dự khóa lễ với một niềm thành tín vào Tam Bảo lực; một tâm nguyện thiết tha hy hiến cho Đại Hội viên thành; một ý chí dõng mãnh vượt thắng chướng duyên, hoàn thành trách vụ được Huynh Trưởng, Đoàn Sinh các đơn vị trên toàn quốc tín nhiệm ủy thác về phó hội; quyết tâm, nhất trí, đồng lòng đưa Đại Hội đến thành tựu viên mãn.

Trong nghi thức đặc biệt của khóa lễ cũng rất đặc biệt này, sau khi H.T Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh thượng Đức hạ Chơn ban Pháp Từ sách tấn toàn thể Đại Biểu, thừa lệnh Tăng sai, H.T Thích Thanh Huyền cung tuyên danh sách Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN; H.T Thích Minh Tâm công bố Bản Quy Nguyện của Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN;  T.T Thích Chơn Thức cung tuyên danh sách Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN; T.T Thích Nhuận Châu công bố danh sách Ban Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT các cấp tỉnh, thị, thành phố trên toàn quốc.

Khóa lễ kết thúc với phần hồi hướng bằng nghi thức GĐPT sau khi H.T Thích Lưu Thanh được Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh ủy cử ban Đạo Từ.

– oOo –

Dưới đây chúng tôi tóm lược tiến trình diễn biến ngày Đại Hội chính thức: 

LỄ KHAI MẠC

Đúng vào lúc 9 giờ (13.10.2012) tại hội trường Đại Hội, lễ Khai Mạc chính thức được cử hành trang trọng với đầy đủ nghi thức truyền thống đại hội GĐPT.

– Nghi thức chào Giáo kỳ – cử Giáo ca Phật Giáo ViệtNam.

– Nghi thức chào Đoàn kỳ – cử bài ca chính thức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

– Phút tưởng niệm chư Thánh Tử Đạo; liệt vị Tiền bối sáng lập; Tiền bối hữu công, Ân Sư, Cố Vấn, Bảo Trợ; Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN quá cố.

Hội Đồng Chứng Minh Đại Hội:

 • H.T Thích Đức Chơn – Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN.
 • H.T Thích Minh Chiếu – Phó Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN.
 • H.T Thích Lưu Thanh – Thành Viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN.
 • H.T Thích Thanh Huyền – Trưởng Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN.
 • H.T Thích Đức Thắng  – Phó Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN.
 • H.T Thích Minh Tâm – Phó Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN.
 • T.T Thích Nhuận Châu – Phó Tổng Thư Ký Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN.
 • T.T Thích Nguyên Hiền – Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN.
 • T.T Thích Chơn Thức – Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức.

Chủ Tọa Đoàn:

 • H.Tr Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
 • H.Tr Như Thật Nguyễn Công Minh – Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
 • H.Tr Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN. 

Đại Biểu quan khách:

 • H.Tr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai – Đại diện BHD.GĐPTVN Trên Thế Giới; Đại diện BHD.GĐPTVN tại Hải Ngoại.
 • H.Tr Tâm Tựu Sử Thành – Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ.

Đại Biểu tham dự: 22 Phái Đoàn gồm 214 Đại Biểu đại diện cho Huynh Trưởng các Miền, Tỉnh, Thị, Thành phố.

Nghi thức khai mạc:

–   Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn tuyên bố khai mạc Đại Hội.

–   Đại diện Gia Đình Phật Tử ViệtNamdâng hoa chư Tôn Đức chứng minh Đại Hội.

–   BHD.GĐPTVN Trên Thế Giới; BHD.GĐPTVN tại Hải Ngoại; BHD.GĐPTVN tại các quốc gia bạn; BHD các tỉnh, thị, thành phố thay mặt toàn thể đơn vị GĐPT liên hệ trực thuộc tặng hoa, tặng quà lưu niệm chúc mừng Đại Hội.

–   Ban Tổ Chức đọc điện thư, điện văn chúc mừng Đại Hội của các BHD và GĐPT tại hải ngoại, quốc nội.

–   Huynh Trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai đại diện Đại Biểu quan khách phát biểu cảm tưởng.

–   Hòa Thượng Thích Thanh Huyền thay mặt Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN ban Pháp từ.

–   Huynh Trưởng Nguyên Hoành Lê Văn San – Tổng Thư Ký BHD Trung Ương GĐPTVN – thay mặt BHD Trung Ương và Ban Tồ Chức cảm tạ.

–   Toàn thể Đại Hội cung tiển chư Tôn Đức Chứng Minh hồi quy.

Lễ khai mạc Đại Hội kết thúc viên thành lúc 10 giờ 00 – không trở ngại.

– oOo –

PHIÊN KHOÁNG ĐẠI

Phiên I: (10g25’ 13.10.2012)

Chứng Minh: Chư tôn túc Hội Đồng Chứng Minh Đại Hội.

Chủ Tọa Đoàn:

 • Huynh Trưởng Như Thật Nguyễn Công Minh – Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
 • Huynh Trưởng Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
 • Huynh Trưởng Nguyên Hoành Lê Văn San – Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.

Chương trình nghị sự:

1)  Thảo luận & thông qua Báo cáo tổng kết Phật sự GĐPTVN nhiệm kỳ 2008-2012.

2) Thảo luận & thông qua Đề án hoạt động của GĐPTVN nhiệm kỳ 2012-2016.

Đại Hội tạm nghĩ lúc 12 giờ 00 cùng ngày – phiên họp khoáng đại đầu tiên diễn ra thuận lợi không có trắc trở.

Tái nhóm – Phiên II: (13g30’ 13.10.2012)

Chứng Minh: Chư tôn túc Hội Đồng Chứng Minh Đại Hội.

Chủ Tọa Đoàn:

 • Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
 • Huynh Trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai – Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới.
 • Huynh Trưởng Tâm Huy Phan Đình Thăng – Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.

Chương trình nghị sự:

1) Pháp thoại về Hòa hợp – Thanh tịnh – Thương yêu của Hòa Thượng Thích Thái Hòa.

2) Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN nhiệm kỳ 2008-2012 tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

3) Công cử Tân Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN nhiệm kỳ 2012-2016:

a. Kiểm tra số lượng Đại Biểu được quyền bầu cử.

b. Tuyên đọc quyết định bổ nhiệm Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ – Trưởng BHD Trung Ương GĐPTVN của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

c. Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử vào Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN nhiệm kỳ 2012-2016.

d. Suy cử chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.

e. Bầu cử Ban Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Đại Hội ủy nhiệm Tân Ban Thường Vụ công cử các chức danh toàn Tân Ban Hướng Dẫn).

f. Kiểm phiếu; công bố kết quả danh sách đắc cử:

  • Huynh Trưởng Như Thật Nguyễn Công Minh.
  • Huynh Trưởng Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt.
  • Huynh Trưởng Nguyên Hoành Lê Văn San.
  • Huynh Trưởng Tâm Huy Phan Đình Thăng.
  • Huynh Trưởng Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hòa.
  • Huynh Trưởng Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi.
  • Huynh Trưởng Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn.
  • Huynh Trưởng Đạt Thịnh Trương Hùng Cường.
  • Huynh Trưởng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng.
  • Huynh Trưởng Nguyên Lễ Trần Công Lộc.

g. Tân Ban Thường Vụ phát nguyện thọ lãnh trách vụ.

h. Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN công nhận lời phát nguyện.

i. Ban Thường Vụ họp phiên đầu tiên, công cử thành phần Tân Ban Hướng Dẫn.

4) Công bố danh sách Tân BHD Trung Ương GĐPTVN nhiệm kỳ 2012-2016.

5) Tân BHD Trung Ương GĐPTVN đảnh lễ phát nguyện thọ lãnh nhiệm vụ.

6) Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh gắn phù hiệu chức vụ.

7) Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN công nhận lời phát nguyện của tân BHD.

8) Thông qua quyết nghị Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN lần thứ IX – NK.2012-2016.

– oOo –

LỄ BẾ MẠC

18g30′ ngày 13 tháng 10 năm 2012 – Phật lịch 2556, Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016 đã thành tựu viên mãn sau bao chướng duyên cản trở và sau 40 năm nổ lực, kiên trì tùy duyên hành hoạt.

Nghi thức bế mạc thông lệ – Hồi hướng công đức – Dây thân ái – Chia tay.

Xin hẹn nhau một ngày 4 năm sau tái ngộ trùng phùng trong một bối cảnh không còn nhiều ma chướng bủa vây, ngằn mé./.

THƯ VIỆN GĐPT ONLINE

Xem các thông tin liên quan Đại Hội:

  BẢN TIN NHANH: ĐẠI HỘI ĐÃ THÀNH TỰU

  THÔNG TIN NHANH:  HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

  BÀI TƯỜNG THUẬT SƠ BỘ ĐẠI HỘI (Cập nhật)

  HÌNH ẢNH DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI (Cập nhật)

  THÔNG TIN ĐẠI HỘI (NK.2012-2016) CÁC QUỐC GIA, CHÂU LỤC, MIỀN, TỈNH/THỊ/THÀNH PHỐ

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.