Một số hình ảnh Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ VII – Quy Nhơn, 1970

Thư Viện GĐPT vừa sưu tầm được vài mươi tấm hình Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT toàn quốc năm 1970 do Cố Huynh Trưởng
Tâm Mỹ lưu giữ được. Kính xin chuyển tải lại để anh chị em Lam Viên GĐPT tìm lại những kỷ niệm xưa

Các kỳ Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử toàn quốc từ thời kỳ thống nhất danh hiệu đến biến động lịch sử 1975

Xin tạm thống kê, đăng tải lại thời gian, địa điểm và tóm lược những mục tiêu chính các kỳ Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc của Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ thời kỳ hình thành danh xưng chính thức đến giai đoạn cận đại (tức là từ Đại Hội lần thứ nhất GĐPTVN đến biến động lịch sử năm 1975)…

Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPTVN NK.2012-2016 – Thông tin tổng hợp tóm lược


18g30′ ngày 13 tháng 10 năm 2012 – Phật lịch 2556, Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016 đã thành tựu viên mãn sau bao chướng duyên cản trở và sau 40 năm nổ lực, kiên trì tùy duyên hành hoạt…

Hình ảnh Đại Hội HT Toàn Quốc GĐPTVN NK.2012-2016

Cập nhật hình ảnh Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPTVN Quốc Nội nhiệm kỳ 2012 – 2016 tổ chức vào các ngày 12 & 13.10.2012 (27 & 28-8- ÂL Nhâm Thìn, Phật lịch 2556) tại Tu viện Quảng Đức – số 33 Đặng Văn Bi, Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam:
Lễ cầu nguyện Tam Bảo; lễ Khai Mạc; phiên khoáng đại…

Tường thuật sơ bộ Đại Hội HT Toàn Quốc GĐPTVN NK.2012-2016

Từ 4 giờ sáng, hàng trăm Huynh trưởng và Đoàn sinh ngành Thanh các đơn vị trực thuộc Đại Diện Ban Hướng Dẫn Gia Định tại thủ Đức đã câu hội tại tu viện Quảng Đức đón tiếp các phái đoàn trên mọi miền đất nước, và hướng dẫn các phái đoàn trình diện Ban Tổ Chức lập thủ tục tham dự Đại Hội…

Thông tin nhanh: Hình ảnh Đại Hội HT Toàn Quốc GĐPTVN NK.2012-2016

Đáp ứng sự mong đợi của quý bạn đọc và anh chị em Lam Viên đang nôn nao hướng về Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPTVN Quốc Nội nhiệm kỳ 2012 – 2016, chúng tôi tạm thời chuyển tải nhanh một số hình ảnh mới được Lam Viên thân hữu gởi về BBT.

Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc GĐPTVN NK.2012-2016 đã thành tựu

Qua bao chướng duyên trở ngại ngằn mé nhưng rồi với tinh thần kiên định và sự tinh tế trong hình thức tổ chức, cuối cùng Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Quốc Nội NK 2012-2016 cũng đã khai mạc và họp các phiên khoáng đại thành tựu như dự liệu sau các phiên Tiền Đại Hội…

GĐPTVN tại Canada chúc mừng Đại Hội HT toàn quốc GĐPTVN

Thay mặt các đơn vị GĐPTVN tại Canada cùng toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh các cấp, chúng tôi kính chúc Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam thành tựu viên mãn…

GĐPTVN tại Hoa Kỳ chúc mừng Đại Hội HT toàn quốc GĐPTVN

Ban HƯớng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ vui mừng hướng về Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tổ chức từ ngày 13 đến 14 tháng 10 năm 2012 tại tổ đình Tu Viện Quảng Đức, Quận Thủ Đức, Việt Nam…

GĐPT Quảng Nam chúc mừng Đại Hội HT toàn quốc GĐPTVN

Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam thành kính chúc mừng Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Quốc Nội thành tựu viên mãn…

Thư Viện GĐPT chào mừng Đại Hội HT toàn quốc GĐPTVN

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC GĐPTVN
NHIỆM KỲ 2012-2016

KHÁNH CHÚC TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG ĐẠI BIỂU
VƯỢT THẮNG CHƯỚNG DUYÊN – ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC
ĐƯA ĐẠI HỘI ĐẾN THÀNH CÔNG VIÊN MÃN