Hồ sơ Pháp Nạn: Sinh Viên Phật Tử cố thủ ở chùa Xá Lợi trong Tang lễ Hòa Thượng Thích Quảng Đức (Tài liệu giải mật công điện Đại Sứ Quán Hoa Kỳ gởi Bộ Ngoại Giao)

SINH VIÊN PHẬT TỬ CỐ THỦ Ở CHÙA XÁ LỢI
BUDDHIST STUDENTS FORMED CORDON AROUND XA LOI PAGODA

Tài liệu giải mật
Công điện của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
gởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 11.6.1963

Song ngữ Anh – Việt
Cư sĩ Nguyên Giác dịch

[164.] Công điện từ Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam gửi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Sài Gòn, trưa ngày 11 tháng 6 năm 1963.

[1147.] Đám rước của khoảng 400 nhà sư đưa di hài của nhà sư quá cố đến chùa Xá Lợi gần trụ sở USOM. Vào khoảng 01 giờ 30, ước tính có khoảng 800-1.000 nhà sư đang ở trong chùa. Một nhóm lớn các sinh viên ủng hộ Phật Giáo hiện đã hình thành hàng rào xung quanh chùa và từ chối cho bất kỳ ai vào. Các sinh viên đã giương cao biểu ngữ viết bằng tiếng Anh nói rằng “Vị tu sĩ Phật Giáo này đã tự hỏa táng mình vì năm điều yêu cầu chính phủ thực hiện.” Cuộc họp ở chùa tan lúc 12:00 và các nhà sư nhanh chóng giải tán, để lại khoảng 100 nhà sư bên trong.

Không có nhiều người xem; tuy nhiên, một nhóm lớn các tu sĩ và cư sĩ ước tính khoảng 2.000 người hiện đang tập trung tại địa điểm hỏa táng. Đám đông trật tự. Số lượng lớn cảnh sát (ước tính khoảng 1.000) trong khu vực. Cảnh sát đã cho phép các nhà sư tiến hành theo ý muốn trong khu vực được phong tỏa và đã cố gắng tách biệt các nhà sư và người tới xem.

Các biểu ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt do các nhà sư mang theo có nội dung như sau: “Một tu sĩ Phật Giáo tự thiêu vì năm yêu cầu” và “Đừng lừa dối chúng tôi và người dân bằng bất cứ cách nào.”

Vị sư từ trần được xác định là Thích Quảng Đức, một vị sư cấp trung từ các tỉnh (có tin từ Nha Trang nhưng chưa được xác nhận). Nhà sư đến hiện trường tự thiêu trên một chiếc xe có biển số miền Trung Việt Nam và mang theo can xăng của chính mình. Việc tự thiêu diễn ra trước dinh thự của Tòa đại sứ Campuchia, dường như nhằm mục đích thu hút sự chú ý của Campuchia.

Đại tá Tung, Tư lệnh Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam, đã ra lệnh di chuyển cho hai đại đội Biệt Động Quân của Lực Lượng Đặc Biệt di chuyển từ Trại Long Thành (giữa Sài Gòn và Vũng Tàu). Các đại đội Biệt Động Quân sẽ bố trí trong trại gần phi trường Tân Sơn Nhứt. Đại tá Tung nói rằng ông dự đoán sẽ có thêm rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù cũng báo động theo MACV.

Các báo cáo vẫn tồn tại rằng các nhà sư khác có thể hy sinh bản thân trước các tòa nhà công cộng.

Trueheart

NGUYÊN VĂN ANH NGỮ

164. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

Saigon, June 11, 1963, noon.

1147.

Procession of approximately 400 bonzes carried body of dead bonze to Xa Loi Pagoda near USOM. At about 0130 an estimated 800-1000 bonzes now inside pagoda. Large group of pro-Buddhist students have now formed cordon around pagoda and refusing admission to anyone. Students have raised crude banner in English stating “This Buddhist priest cremated himself for five items demanded of the government.” Meeting at pagoda broke up at 1200 and bonzes quickly dispersed, leaving approximately 100 bonzes inside.

Very few spectators in evidence; however large group of bonzes and lay persons estimated at 2000 now gathering at site of cremation. Crowd orderly. Large number of police (estimated at 1000) in area. Police have allowed bonzes to proceed at will within area which is cordoned off and have attempted keep bonzes and spectators separate.

Banners in English and Vietnamese carried by bonzes read as follows: “A Buddhist priest burns himself for our five requests,” and “Do not deceive us and the people in any way.”

Dead bonze identified as Thich Quang Duc, a middle level bonze from provinces (reportedly from Nha Trang but unconfirmed). He arrived on scene of his death in a vehicle with central Viet Nam license plates and carrying his own can of gasoline. Burning took place in front of Cambodian representation residence, apparently for purpose obtaining Cambodian attention.

Colonel Tung, Commander Vietnamese Special Forces, has ordered two Ranger companies of Special Forces moved in from Long Thanh Camp (between Saigon and Vung Tau). Ranger companies will be disposed in the camp near Tan Son Nhut Airport. Colonel Tung stated that he expects further trouble today. Seventh Airborne Battalion also alerted according to MACV.

Reports persist that other bonzes may sacrifice themselves in front of public buildings.

Trueheart

Source: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d164

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.