Kệ Vô Ngã Tướng diễn nghĩa

KỆ VÔ NGÃ TƯỚNG
Diễn nghĩa
(Anattalakkhana-sutta)

—oOo—

Sắc tướng không tự ngã
Cảm thọ không tự ngã
Tri giác không tự ngã
Tâm tư không tự ngã
Ý thức không tự ngã.

oOo

Sắc tướng là vô thường
Cảm thọ là vô thường
Tri giác là vô thường
Tâm tư là vô thường
Ý thức là vô thường.

oOo

Ngũ ấm là vô thường
Chấp thường là vô minh
Vô minh là phiền não
Phiền não là khổ đau
Khổ đau cũng vô thường.

oOo

Ngũ uẩn không của ta
Ngũ uẩn không là ta
Ngũ uẩn không tự ngã
Ngũ uẩn không hữu thường
Cứ nhận định như thế.

oOo

Quán ngũ uẩn giai không
Tâm từ, bi, hỉ, xả
Xa lìa tham, sân, si
Trí huệ là giải thoát
Chánh tri kiến như thị

oOo

Luân hồi vô ngã tướng
Phạm hạnh không cần thành
Kiếp chúng sinh không làm
Không tái sinh trần thế
Đó chính là giác ngộ.

—oOo—

Kệ rằng:

Từ nơi đâu mà đến,
Từ nơi đó mà về.
Từ cửa không mà đến,
Từ vô môn quan về.

oOo

Không từ nơi đâu đến,
Không từ nơi đó về.
Ngũ uẩn không ở đâu,
Không ngã vô nhất kiếp.

———=oOo=———

LÊ HUY TRỨ
23/9/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.