Không được một pháp nào

0

 

 

KHÔNG ĐƯỢC MỘT PHÁP NÀO

Có lần Thiền Sư Ngưỡng Sơn – Huệ Tịch hỏi Thiền Sư Song Phong:

– Gần đây sư đệ có chỗ thấy thế nào?

Song Phong đáp:

– Theo chỗ biết của tôi, thật không được một pháp nào!

– Như thế ông vẫn còn kẹt trên trần cảnh? Ông cho rằng không được pháp nào, thật ra đã có được một pháp.

– Tôi chỉ được như thế! Căn không theo trần, tâm không dính cảnh, sư huynh dạy tôi phải làm thế nào?

– Vì sao ông không đi tra tìm không được một pháp kia?

Thiền Sư Linh Hựu đứng bên cạnh nghe xong, không ngăn được nỗi vui mừng khen rằng:

– Huệ Tịch! Một câu nói của ông cũng đủ giết người trong thiên hạ!

Song Phong vẫn không hiểu. Sư cho rằng đã không được một pháp, cớ sao lại bảo đi tra tìm?

Thiền Sư Linh Hựu biết tâm ý Song Phong cho nên đối diện sư nói:

– Ông chính là một người trong thiên hạ!

Lời bình:

Thiền giả tu hành phải tu hạnh môn vô tu, phải chứng quả vị vô chứng. Vì vô tu mới là chân tu, vô chứng mới là chân chứng; cho nên nói rằng không được một pháp mới là thật được. Bởi vì:

Đi đến chỗ cùng non tận suối,
Tự nhiên lúc ấy được chuyển thân.
(Hành đáo sơn cùng thủy tận xứ,
Tự nhiên đắc cá chuyển thân thời).

Đó chính là ý này. Kinh Duy-ma nói:

Dựng lập đạo tràng thủy nguyệt
Làm việc Phật sự không hoa
Hàng phục ma vương trong kính
Chứng ngộ Phật quả chiêm bao.

Thiền giả chân chánh phải quán như thế.

 

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.