Lễ tấn phong Huynh Trưởng cấp Dũng – Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Gia Đình Phật Tử Việt Nam với hơn bảy mươi năm hành hoạt, gieo trồng hạt mầm sen trắng cùng khắp muôn nơi, đem yêu thương lan toả hàng hàng lớp lớp Đoàn Sinh, Huynh Trưởng. Với tấm lòng kiên trung với tổ chức, nguyện gìn giữ gia tài của thầy tổ, của chư vị tiền bối đã tài bồi. Trước Tam Bảo phát nguyện cúng dường, xả thân cho lý tưởng áo lam, phụng sự dân tộc – đạo pháp.

Căn cứ phiếu trình của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN được Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN trình Hòa Thượng Thượng Thủ chuẩn thuận. Ban Hướng Dẫn Trung Ương ban hành quyết định và ngài Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh phê duyệt, tấn phong 7 Huynh Trưởng vào hàng Huynh Trưởng cấp Dũng trong tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Vào lúc 6g00 ngày 8/12/Quý Tỵ, tại tu viện Quảng Hương Già Lam, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đã long trọng tổ chức lễ tấn phong cấp Dũng.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương trang nghiêm cung thỉnh Hoà Thượng Thích Đức Chơn – Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN quang lâm chứng minh. Ngưỡng vọng phương trượng các tự viện, Ban Tổ Chức thành tâm giới thiệu chư tôn Hòa Thượng thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN chứng minh. Tại lễ đường, có Hòa Thượng Thích Kiến Tánh – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hòa Thượng Thích Thanh Huyền – Trưởng Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN, Thượng Toạ Thích Chơn Thức – Trưởng Ban An Sinh Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN hiện tiền chứng minh.

Về chủ toạ lễ tấn phong cấp Dũng có sự hiện diện của Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Vụ Trưởng GĐPT Vụ, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh – Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Phó Trưởng Ban Điều Hành Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương – Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Quản Trị Huynh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.

Buổi lễ còn đón tiếp quý anh chị trong Ban Thường vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định, Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn hiện diện tham dự.

Tại buổi lễ, Ban Hướng Dẫn Tung Ương đã tán dương công hạnh của quý anh chị Huynh Trưởng tân thăng cấp Dũng: “Tất cả các anh chị đều một lòng trung kiên, liên tục không gián đoạn, đem cả sanh mạng của cuộc đời mình phục vụ cho lý tưởng và hoàn thành sứ mạng áo lam trong nghịch cảnh tràn ngập chướng duyên để duy trì, cũng cố và từng bước phát triển vì tương lai của tổ chức, đạo pháp và dân tộc một cách tự nguyện vô cầu.

Việc NAN NHẪN các anh chị đều NĂNG NHẪN. Việc NAN HÀNH các anh chị đều NĂNG HÀNH. Nơi nào cần anh chị đều có mặt, nơi nào khó, các anh chị chung chia, nhất là trong 40 năm qua (1973-2013). Người xưa có câu rằng “Nhà nghèo mới hay con thảo. Nước loạn mới biết trung thần”, trước sau như nhất, không thay họ đổi tên, quốc phá gia vong vẫn trung trinh tiết liệt, một đời hy hiến bất vị tự cầu…

…Ngày nay các anh chị đều đã ngoại thất tuần. Việc tấn phong cấp Dũng hôm nay không thuần là việc truyền trao sứ mạng. Các anh chị đã hoàn thành sứ mạng ấy một cách âm thầm trong vài mươi năm qua. Những người khách qua đò dạo ấy, nay không phải chỉ có mặt trên mọi miền đất nước mà còn lan rộng khắp cả địa cầu…”

Huynh Trưởng cấp Tấn Đạt Thịnh Trương Hùng Cường – Phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã thừa lệnh Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tuyên đọc quyết định tân thăng cấp Dũng gồm có 7 Huynh Trưởng:

  1. Nguyên Hoành – Lê Văn San tự Phước Tùng.
  2. Nguyên Lam – La Thành Tỵ tự Chân Tuệ Định.
  3. Diệu Phương – Cao Thị Thiên Hương tự Phước.
  4. Nguyên Lễ – Trần Công Lộc tự Phước Quý.
  5. Tâm Hương – Nguyễn Xuân Tín tự Phước Chánh.
  6. Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc.
  7. Nhuận Ngọc – Lương Bửu tự Viên Đảnh.

 

KHOÁ LỄ SÁM HỐI – Ngày 7/12/ Quý Tỵ.

LỄ CHÍNH THỨC – Ngày 8/12/ Quý Tỵ.

 

Nguồn: gdptvietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.