Sám Phát Nguyện

0

 

Đệ tử chúng con từ vô thỉ,
Gây bao tội ác bởi lầm mê
Đắm trong sinh tử đã bao lần.
Nay đến trước đài vô thượng giác
Biển trần khổ lâu đời luân lạc.
Với sinh linh vô số điêu tàn
Sống u hoài trong kiếp lầm than.
Con lạc lõng không nhìn phương hướng.
Đàn con dại từ lâu vất vưởng.
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng.
Xin hướng về núp bóng từ quang.
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.
Bao tội khổ trong đường ác trược.
Vì tham, sân, si, mạn gây nên.
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện.
Xin sám hối để lòng thanh thoát.
Trí Phật quang minh như nhật nguyệt.
Từ bi vô lượng cứu quần sanh.
Ôi ! Từ lâu ba chốn ngục hình.
Giam giữ mãi con nguyện ra khỏi.
Theo gót ngài vượt qua khổ ải.
Nương thuyền từ vượt khỏi ái hà.
Nhớ lời ngài “bờ giác không xa “.
Hành thập thiện cho đời tươi sáng.
Bỏ việc ác để đời quang đãng.
Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân.
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng.
Con nguyện được sống đời rộng rãi.
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi.
Hình bóng người cứu khổ chúng-sanh.
Để theo ngài trên bước đường lành.
Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ.
Chúng con khổ, nguyện xin tự độ.
Ngoài tham lam sân hận ngập trời.
Phá si mê trí huệ tuyệt vời.
Con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc.
Phật A Di Đà thân kim sắc.
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm.
Năm tu di uyển chuyển bạch hào.
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc.
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ Tát hiện ở trong.
Bốn mươi tám nguyện độ chúng-sanh.
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.
Quy mạng lễ A Di Đà Phật.
Ở phương tây thế giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãng sanh.
Cúi xin đức từ bi tiếp độ.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.