Cảm tưởng tri ân những Huynh Trưởng đóng góp cho nền Văn Nghệ GĐPTVN – HTr. Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

Cảm tưởng tri ân những Huynh Trưởng đóng góp cho nền Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử Việt Nam. (HT Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN).