Tính chất Văn Nghệ GĐPT

Trong các tác phẩm văn nghệ GĐPT chúng ta không thấy vết cày xới của gần trăm năm thuộc địa, vết dao cắt của 30 năm đất nước chia đôi, vết hờn căm của sân hận bạo tàn trong mấy mùa Pháp Nạn… mà chỉ thấy nêu cao tình người, tình thương chúng sanh, đồng loại…

Tình thương & Thù hận (Bi hùng kịch – Nguyễn Kim Liên)

Hãy tưới tình thương và đức độ xuống hận thù, Đừng bao giờ dùng gươm giáo để trả lời gươm giáo. Hãy sống cuộc đời Chư Phật… Hỷ xả… Từ bi…

Giới thiệu sơ lược về âm nhạc Việt Nam

Bài viết “Giới thiệu sơ lược về âm nhạc Việt Nam” của tác giả Nguyễn Hữu Ba dưới đây được đăng trong Tạp chí Tư Tưởng số 49 – tháng 2 năm 1975 (Năm thứ IX, Bộ VIII). Tư Tưởng là tập tạp chí do Viện Đại Học Vạn Hạnh Sài Gòn chủ trương…

Mùa Gặt Ác (Bi kịch – Võ Đình Cường)

Địa vị tôi bây giờ còn dám khinh ai nữa… Chính người ta khinh, chê tôi, cười tôi vì trong thời loạn mà không lợi dụng cái loạn để bước lên địa vị giàu sang; trong lúc nước đục mà cò vẫn không béo, thì con cò ấy là con cò ngu, con cò dại…

Suối Từ (Bi hùng kịch – Võ Đình Cường)

Hãy tưới tình thương xuống hận thù. Đừng hao giờ lấy gươm giáo để trả lời gươm giáo. Hãy sống cuộc đời hỷ xả, từ bi… Hãy lắng nghe tiếng Suối Từ…

Văn nghệ trực tuyến cúng dường Đại Lễ Phật Đản PL.2564 GĐPT Gia Định – Việt Nam

Chương trình văn nghệ trực tuyến cúng dường Đại Lễ Phật Đản PL.2564 do Gia Đình Phật Tử Gia Định, Việt Nam tổ chức đêm Mười Bốn tháng Tư năm Canh Tý (6/5/2020) trên hệ thống Youtube và Facebook…

Văn nghệ Gia Đình Phật Tử Việt Nam cho tuổi trẻ hôm nay

chúng ta không còn cách nào khác hơn là phải học (không phải chỉ có chơi như trước) nếu chúng ta còn cho rằng việc tôn trọng, gìn giữ những giá trị tinh thần của tiền nhân phải là một trong các mục tiêu của tổ chức GĐPTVN…

♫ Một Đời Trọn Sống – Nhạc tưởng niệm Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Phát NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Cố Ủy Viên Văn Nghệ Ban Hướng Dẫn GĐPT Daklak Nguyên Phát NGUYỄN THỊ KIM DUNG – Con chim Họa My đã thôi không còn hót!…

Con chim Họa Mi thôi hót

“Thương Quá Áo Lam” ở Thiền Viện Tuệ Quang Họa Mi ôm đàn, Họa Mi hát. Hát lời chia tay, có mấy ai biết trước hay không? Vĩnh biệt thầy! Vĩnh biệt anh! Vĩnh biệt chị! Vĩnh biệt cuộc đời bằng điệu Lý Qua Cầu….

Việc tiếp cận tuổi trẻ và hội nhập văn nghệ GĐPT trong bối cảnh xã hội hiện nay

Âm nhạc có từ “đại-quy-mô” đến “đại-đơn-giản”: Giao hưởng, nhạc kịch, đại hợp xướng… hay ngồi trong xó, trên lưng trâu, nằm ở giường đều thực hành âm nhạc được…

Cảm tưởng tri ân những Huynh Trưởng đóng góp cho nền Văn Nghệ GĐPTVN – HTr. Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

Cảm tưởng tri ân những Huynh Trưởng đóng góp cho nền Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử Việt Nam. (HT Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN).