Nhị Thập Tứ Hiếu: Mẹ cắn ngón tay tim con đau nhói (Niết chỉ tâm thống)

Tăng Tử tương quan cảm ứng thông
Mẹ già dụng kế cắn tay trông
Con đau tấc dạ chân dồn bước
Củi gánh trên vai giữa nắng hồng
Đại Học, Hiếu Kinh tôn bậc Thánh
Đông, Chu, Nho Giáo, rạng môn tông…