Thực phẩm – Dược phẩm "chức năng" từ tế bào gốc (Stem Cells) lợi & hại thế nào?

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG – Video clip đề tài khoa học, thời lượng 28’50 ”
Chút lưu ý nhỏ: Quý Bạn Đọc có thể để ý thấy ở 20’20” vị BS này đề cập đến luật nhân quả trong hoạt động kinh doanh…