Hồ sơ Pháp Nạn: Bản phúc trình của C.I.A gởi Tổng thống Hoa Kỳ về vụ thảm sát tại Đài phát thanh Huế

Vài ngày sau cuộc thảm sát ở Đài phát thanh Huế, bản phúc trình này được Sở Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ trình lên các cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ – trong đó có Tổng thống Mỹ, Phó tổng thống Mỹ, nhiều Bộ trưởng trong Nội các Chính phủ, và các cấp cao nhất về quốc phòng và tình báo…