Browsing: đếm

Vườn thơ
0

Bảy mươi ba tuổi vẫn chưa già
Vẫn đi đây đó, vẫn vào ra
Vẫn còn phụng sự dòng Lam sử
Để làm tô thắm nước non nhà…