Cuộc hội kiến của Phái đoàn Phật Giáo thủ đô Sài Gòn tại Dinh Gia Long

Ngày 16.5.1963, một cuộc họp báo lớn đã được tổ chức tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn – Thủ Đô Việt Nam Cộng Hòa – nhằm công bố Bản Tuyên Ngôn và tường thuật kết quả chuyến hội kiến của Phái Đoàn đại diện Phật Giáo Thủ Đô với Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Dinh Gia Long..