Browsing: đoàn cứu trợ bão lụt

Vườn thơ
0

Linh khí còn đây! Linh vị đây!
Trăm năm đĩa gỗ có hao gầy?
Hùng tâm dũng trí lưu anh khí
Bất tử thiên thu với đất trời…