Bằng đôi chân của mình – Mời người hãy đi lên

Thời đại cuối thế kỷ XX sắp bước sang thế kỷ XXI là một thời đại “Con Người Cần Phải Phát Triển Toàn Diện, Không Một Thế Lực Nào Có Thể Làm Ngược Được Điều Đó”. Bằng đôi chân khỏe mạnh của mình, mời Người hãy đi lên!…