♫ Đời Lam Phụng Sự – Nhạc tưởng niệm Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Mẫn LÊ VIẾT LÂM

ĐỜI LAM PHỤNG SỰ – Nhạc tưởng niệm Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm, GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi. Nhạc và lời: Đức Quảng; hòa âm: Hưng Việt; trình bày: Viên Dung và nhóm Lam Ca GĐPT…