Trần Nhân Tông Hòa Giải & Yêu Thương: Giải thưởng quốc tế mang tên Việt

Ngày 21/09/2012 tới, Viện Trần Nhân Tông, vừa ra đời tại Boston (Hoa Kỳ), lần đầu tiên sẽ trao một giải thưởng quốc tế mang tên “Trần Nhân Tông Hòa Giải và Yêu Thương” và tổ chức một hội nghị về chủ đề này. Viện Trần Nhân Tông tự đặt cho mình sứ mạng tìm hiểu về cuộc đời và ảnh hưởng của một nhân vật, được coi là thuộc hàng kiệt xuất nhất trong lịch sử Việt Nam…