Hòa Thượng “Trích Thủy”

Một giọt nước nếu dùng tưới cây, tưới hoa, không những cây hoa tươi tốt mà cũng không mất giá trị của giọt nước. Tại sao phung phí đổ đi? Dù là một giọt nước nhưng giá trị vô hạn…

101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 96: Một giọt nước

101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…