Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu – 2016

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu năm nay được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 năm Bính Thân tại chùa Từ Quang, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, vào ngày 22.7. Bính Thân, Ban Hướng Dẫn đã tổ chức lễ húy kỵ Cố Huynh Trưởng Tâm Phát – Võ Văn Phác…

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu – 2015

Lễ Hiệp Kỵ chư vị Tiền Bối Sáng Lập, Hữu Công, Ân Sư, Cố Vấn, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh quá cố của GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 năm Ất Mùi (5/9/2015) tại chùa Từ Quang, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong không khí trang nghiêm trọng thể…

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu – 2014

Vào lúc 8g00 ngày 23.7.ÂL Giáp Ngọ (18.8.2014), Lễ Hiệp Kỵ truyền thống của GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã được tổ chức long trọng tại chùa Lạc Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam. Chứng minh buổi lễ là Chư Tôn Hòa Thượng Thích Minh Bảo – Trưởng Ban Cố Vấn Giáo Hạnh.GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Hòa Thượng Thích Trừng Diệu và Hòa Thượng Thích Tịnh Hải là những – Ân Sư GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu…

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu – 2013

Năm nay, với nhiều thuận duyên, trong lễ Hiệp Kỵ, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu còn tổ chức được lễ Dâng Y cúng dường chư tôn túc Tăng-già hiện tọa đạo tràng khiến ngày lễ Hiệp Kỵ của đơn vị thể hiện rõ nét ý nghĩa báo ân, truyền tải diệu dụng tinh thần giáo dục của Gia Đình Phật Tử đến tâm thức từng Huynh Trưởng, Đoàn Sinh hiện diện…

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu – 2012

Trước lễ Hiệp Kỵ chính thức, toàn thể Đoàn Viên GĐPT hiện diện đã cử hành lễ tưởng niệm và thọ tang Cố Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch Thích Minh Châu, thành viên đồng sáng lập GĐPTVN, mà trong khi GĐPT.BRVT tổ chức Hiệp Kỵ truyền thống thì kim thân ngài vẫn đang an trú tại Thiền viện Vạn Hạnh chưa nhập bảo tháp…