Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Biên Hòa – 2014

Vào ngày vía đức Quán Thế Âm Bô Tát thành đạo 19 tháng 6 (15.7.2014) GĐPT Biên Hòa đã long trọng tổ chức lễ Hiệp Kỵ truyền thống lần thứ 15 tại chùa Phật Ân – xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Lễ Hiệp Kỵ chính thức cử hành lúc 9 giờ sau lễ giỗ Tiên Thường vào đêm hôm trước – 18.6.ÂL Giáp Ngọ – với sự tham dự của toàn thể Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa…

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Biên Hòa – 2013

Vào ngày 19.6.ÂL Quý Tỵ (26.7.2013), tại chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa cùng các đơn vị trực thuộc tổ chức Lễ Hiệp Kỵ truyền thống, tưởng niệm anh linh Chư Thánh Tử Đạo; liệt vị Tiền Bối Sáng Lập, Hữu Công; Ân Sư; Cố Vấn; Bảo Trợ; Đoàn Viên; Cựu Đoàn Viên GĐPTVN quá cố…