Browsing: hiệp kỵ gđpt khánh hòa

Hiệp Kỵ GĐPT
0

Trong khói hương trầm quyện tỏa, 213 Lam Viên và thân nhân Hương Linh có mặt cảm nhận như chư Giác Linh, Chơn Linh, Hương Linh, hồn thiêng sông núi, của chị Yến Phi, của anh Từ, anh Mão, chị Thảo, chị Chung, anh Tú, anh Bửu Ấn… đang có mặt, tỏa năng lượng, tiếp truyền sức sống yêu thương trùm khắp đạo tràng…

Hiệp Kỵ GĐPT
0

Vào lúc 8g30′ ngày 7 tháng 8 ÂL Nhâm Thìn (22/9/2012) tại ngôi chùa Long Sơn nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam – Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT đã tổ chức lễ Hiệp Kỵ truyền thống của GĐPT tỉnh Khánh Hòa và húy nhật Cố Huynh Trưởng Tâm Khuyến – Ngô Văn Mão húy Nhẫn, Nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương…