Browsing: hiệp kỵ gđpt lâm đồng

Hiệp Kỵ GĐPT
0

Ngày 15/7/2014 (19.6.ÂL Giáp Ngọ), lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là ngày chính kỵ của Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Minh – Lê Văn Vinh, Cố Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Viên (nay là Ban Hướng Dẫn GĐPTLâm Đồng) và cũng là ngày Hiệp Kỵ truyền thống của GĐPT Lâm Đồng, Việt Nam…

Hiệp Kỵ GĐPT
0

Vào ngày 19.6.ÂL Nhâm Thìn (06/8/2012) GĐPT tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ Hiệp Kỵ GĐPT của tỉnh. Tham dự Hiệp kỵ lần này, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội) hiện diện anh Nguyên Tín – Trưởng Ban, anh Tâm Hậu – Ủy Viên Tu Thư, anh Quảng Tín – Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền Khuông Việt…