Tang lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác: Lễ Trà Tỳ

Ngày 4 tháng 11 năm Nhâm Thìn (16.12.2012) tại nhà quàn Vĩnh Phước, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ nghi lễ trà tỳ nhục thân Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Hộ hạ Giác đã được tổ chức trọng thể sau khi đông đảo Tăng Tín Đồ Phật Giáo hải ngoại vân tập về chùa Pháp Luân hành lễ và tổ chức cung tiển kim quan Cố Đại Lão Hòa Thưọng đến nhà quàn…

Tang lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác: Cung tiển kim quan

Vào ngày 4 tháng 11 năm Nhâm Thìn (16.12.2012) tại chùa Pháp Luân (Texas, Hoa Kỳ) rất đông đảo chư tôn thiền đức Tăng, Ni và đồng bào Phật Tử đã tổ chức cung tiển kim quan Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Hộ hạ Giác đến trà tỳ tại nhà quàn Vĩnh Phước, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Hộ Giác

…86 năm trụ thế, 66 hạ lạp, Hòa Thượng đã cống hiến bao tinh hoa cho Phật pháp. Giờ đây công tròn hạnh mãn, ngài xã thân tứ đại ra đi, để lại cho hàng môn đồ đệ tử xuất gia và tại gia cùng Tăng, Tín Đồ khắp nơi bao niềm tiếc thương, kính quý…

Điếu văn cung tiễn Giác Linh Trưởng Lão Hộ Giác

Tin truyền báo năm châu, bốn bể
Tu viện già-lam hoa trắng kết khăn sô
Bậc long tượng đời nay như sao lạnh đêm nhờ
Dần rơi rụng, thế gian buồn thêm nữa
Hạnh ngoài cõi, mấy người nhen lửa
Thuyền giữa dòng, ai kẻ tiếp duyên…

Gởi chút ngậm ngùi

…Bây giờ thì sự ra đi ấy mới thật sự đến với chúng con. Chúng con không biết chùa Pháp Luân, không biết thành phố Houston, Texas như thế nào, trong tâm khảm chúng con chỉ có một Hòa Thượng Thích Hộ Giác hiền hòa từ tốn còn đứng đâu đó trong một góc giảng đường chùa Ấn Quang như độ nào. Và chỉ có như thế mà thôi. ..

Tưởng niệm Hòa Thượng Thích Hộ GIác

Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác là một khuôn mặt lớn của Phật Giáo Việt Nam hiện đại. Tên tuổi ngài đã được Tăng Ni, Phật Tử Việt Nam biết đến nhiều từ Pháp Nạn lịch sử 1963, dù khi đó ngài mới là một vị Đại Đức trẻ hệ phái Phật Giáo Nam Tông…

GĐPTVN Tại Hải Ngoại khấn nguyện Giác Linh Cố Hòa Thượng Thích Hộ Giác Cao Đăng Phật Quốc

…Thay mặt toàn thể Đoàn Viên GĐPTVN Tại Hải Ngoại, thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến và khấn nguyện Giác linh Cố Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch Thích Hộ GIác cao đăng Phật quốc…

GĐPTVN Tại Quốc Nội thành kính đảnh lễ Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác tân viên tịch

…Sự ra đi của Hòa Thượng là một mất mát lớn cho Giáo Hội trong và ngoài nước. Ban Hướng Dẫn Trung Ương cùng toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN thành kính đảnh lễ và nhất tâm cầu nguỵện Giác Linh Đức Cố Phó Tăng Thống ta bà nguyện mãn – quả chứng vô sanh – tái hiện đàm hoa…

Thư Viện GĐPT vọng bái Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác tân viên tịch

Thư Viện GĐPT Online thành tâm vọng bái Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Hộ hạ Giác tân viên tịch.
Nguyện Phật lực thùy từ tiếp độ Giác Linh cao đăng Phật quốc…

Khẩn báo: Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác thị tịch

Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác – Tăng Thống Gíáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam; Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; Nguyên Phó Giám Đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vừa thu thần thị tịch lúc 6 giờ 19 phút (Giờ USA) ngày 22 tháng 10 năm Nhâm Thìn – Phật lịch 2556.
>>> Xem thêm