Tiểu sử Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

Cuộc đời anh gắn bó vẹn nguyên với GĐPTVN. Anh là một phần của lịch sử tổ chức, âm thầm và lặng lẽ; kiên trung và tận tụy. Giờ đây, giữa dòng sinh diệt của thế gian, một nụ Lam chơn thường đang biểu hiện tròn đầy trong anh, trong chị và trong các em một cách bất diệt…

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Từ NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG

Anh Thương của GĐPTVN với nụ cười hồn hậu, giòn tan, trao cho đàn em tinh thần dũng mãnh, vô úy. Khi đối mặt với khó nguy anh nhu nhuyến hành xử, giữ vững lập trường, tùy duyên bất biến….

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Thanh Huyền

Nhân duyên của GĐPT được nương tựa Hòa Thượng, và Ngài đã cùng Chư Tôn Đức đồng phạm hạnh yêu thương, giáo dưỡng, tạo thắng duyên cho GĐPTVN gìn giữ được truyền thống tu học, sinh hoạt của mình trước nhiều chướng duyên…

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Thiên Ân

Sau khi kết thúc chương trình giảng dạy ở Đại Học Đường, Ngài dự định sẽ về Việt Nam, nhưng thiền sinh, sinh viên Hoa Kỳ thỉnh cầu Ngài ở lại để hướng dẫn tu học. Ngài được xem là vị Tăng sĩ Việt Nam đầu tiên hoằng pháp tại nước Mỹ…

Tiểu sử Cố Ni Sư Thích Nữ Huỳnh Liên

Với hạnh nguyện làm chiếc thuyền chở che phái nữ, Ni Sư đã nỗ lực lèo lái Giáo Hội Ni Giới Khất Sĩ song song con thuyền Giáo Hội Tăng Già truyền thừa Phật Pháp sâu rộng trong quần chúng nhân gian. Nhờ bi nguyện bao la, đức độ từ hòa và tinh thần không mòn mỏi..

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Đức Tâm

Khởi đầu sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, Ngài đã cùng quý tôn túc sáng lập Gia Đình Phật Hóa Phổ, tiền thân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam; đồng thời cùng với Quý Hòa Thượng: Minh Châu, Thiên Ân, Chơn Trí biên soạn cuốn Phật Pháp 4 cấp làm giáo trình tu học cho tổ chức GĐPT…

Tiểu sử Cố Ni Sư Thích Nữ Thể Quán

Vừa thông minh lại vừa sẵn có tác phong uy nghi từ thuở nhỏ nên Người được các bạn đồng tu thương mến, nể vì. Cũng do tư chất đặc biệt ấy nên sau 4 năm làm điệu, Người thọ cả ba giới Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na và Tỳ-kheo-ni trong cùng một năm…

Tiểu sử Cố Ni Sư Thích Nữ Diệu Không

Cuộc đời Ni Sư: Ở trong phú quý mà không vướng vinh hoa, học nhiều mà không sở tri chướng, làm thơ mà không là thi sĩ, viết lách mà không là văn nhân, nghiên cứu mà không là học giả, giúp đời mà không là chuyên gia xã hội…

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Bích Không – Thích Giác Phong

Bấy giờ được chứng kiến cảnh vãng sanh Tây Phương đầy nhiệm mầu của thân phụ, tâm ý Ngài càng hướng mạnh về con đường giác ngộ của Đức Phật; Ngài bèn trao ấn từ quan, xuất gia hành đạo…

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm Bính Dần (1926) tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Đình Phúc, Thân mẫu là cụ bà Trần Thị Dĩ…

Ấn tượng khoảnh khắc – Tuệ Sỹ

Anh đưa tôi đến nói chuyện với một lớp học của Gia Đình. Buổi ấy, tôi thật bối rối, không nói được gì cả. Có khi ngồi im lặng gần nửa giờ. Những điều muốn nói lại không thể, hay không được phép nói. Còn những điều có thể nói, thì chỉ là những lời sáo rỗng…