Phật Giáo Đồ Thái Lan và quan chức Hoàng Cung cư tang Đức Cố Tăng Thống 1 tháng, toàn quốc chịu Quốc Tang 3 ngày

Tang lễ Đức Cố Tăng Thống tổ chức trong 7 ngày theo nghi thức Hoàng Gia. Văn phòng Thủ Tướng chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ. Đích thân Hoàng Tử Maha Vajiralongkorn thay thế Quốc Vương chủ trì tang lễ…