Làm việc thường xuyên với email dễ bị huyết áp cao

Đây là một trong những hệ lụy trực tiếp mà con người hiện đại phải đối mặt trước cuộc sống số. Xét theo khía cạnh nào đó, các thiết bị điện tử vừa là công cụ giúp ta “săn bắt hái lượm” nhưng nó cũng chính là kẻ thù ẩn mặt của con người…