Bậc Chân Cứng: Em làm quen với Nốt (notes) và Khuông nhạc

      I. EM CẦN BIẾT : 1. Một khuông nhạc gồm có 5 dòng ( đường kẻ ) song song và cách đều nhau. Năm dòng này tạo nên 4 khe. Ngoài  những dòng và khe chính còn có những dòng, khe phụ ở phía dưới và phía trên khuông nhạc. 2. Nhạc hiện nay thường sử dụng 7 nốt nhạc phổ thông Tây phương với tên gọi : Đô, Rê, Mi, Pha, Sol, La, Si. Thông thường người ta dùng khóa Sol để xác…