Chùa Một Cột được công nhận kỷ lục “Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Châu Á”

Chùa Một Cột hay chùa Mật (gọi theo Hán-Việt là Nhất Trụ Tháp 一 柱 塔), còn có tên khác là Diên Hựu Tự (延 祐 寺) hoặc Liên Hoa Đài (蓮 花 臺). Đây là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo không xa lạ gì trong kiến thức và tâm thức người Việt Nam dù có thể rất nhiều người chỉ quen thuộc tên gọi và kiến trúc ngôi chùa qua hình ảnh và sách báo…