Kỷ niệm Chu Niên lần thứ 12 Thư Viện GĐPT

Kỷ niệm Chu Niên lần thứ 12 Thư Viện GĐPT (11.11.2011 – 11.11.2023)…

Kỷ niệm Chu Niên lần thứ 10 Thư Viện GĐPT

Kỷ niệm Chu Niên lần thứ 10 Thư Viện GĐPT (11.11.2011 – 11.11.2021)…

Phóng sự ảnh Đệ Tứ Chu Niên trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Vào lúc 19 giờ 15′ ngày 24.03.2013 tại chùa An Linh – quận 12, Tp.HCM, Việt Nam, Ban Điều Hành trang nhà GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới long trọng tổ chức Lễ Kỷ Niệm Đệ Tứ Chu Niên trang nhà www.gdptthegioi.org…