Tang lễ Cố HT Trương Công Oai: Lễ Tịch Điện & Chuẩn bị Di Quan

Quang cảnh Lễ Tịch Điện lúc 18 giờ 00 ngày 25.8.2013 (17.7.ÂL Quý Tỵ) tại Linh Đường tang lễ cố Huynh Trưởng Trương Công Oai & những hình ảnh chuẩn bị di quan cho ngày mai…