Browsing: luật lệ

Chuyện đời
0

Quả thực, chúng ta cần phải lật dở kinh sách Phật giáo để tìm sự giải thích. Và nó có thể gây ngạc nhiên đối với nhiều người khi nhận thấy rằng các buổi hội họp của những Phật Tử ở Ấn Độ hơn 2.000 năm trước đã hình thành nên những nguyên tắc căn bản mà việc họp quốc hội của chính chúng ta ngày nay đang thực hành…