Nhị Thập Tứ Hiếu: Khóc làm măng mọc (Khốc trúc sanh duẩn)

Hiếu động trời cao giúp Mạnh Tông
Ôm tre ngồi khóc giữa mùa đông
Bỗng dưng măng mọc – điều kỳ diệu!
Có lẽ thiên-nhân đã hiệp thông
Nấu bát canh ngon dâng hiến mẹ
Mẫu từ thọ dụng, thịt da hồng…