Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Miền Liễu Quán – Hoa Kỳ NK 2016-2020

Vào các ngày 20, 21/2/2016, Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Tại Miền Liễu Quán – Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2016-2020 đã được tổ chức tại chùa Kim Quang, thành phố Sacramento, tiểu bang California, Hoa Kỳ…

Video clip: Sinh hoạt Huynh Trưởng Miền Liễu Quán GĐPTVN (Quốc Nội)

Từ ngôi chùa làng chung quanh bao bọc bởi lũy tre làng, nơi sinh hoạt tâm linh cho đồng bào quanh thôn xóm của vùng quê Xứ Trầm Hương Khánh Hòa; ngày 14/12/2014 khóa tu chánh niệm và sinh hoạt Huynh Trưởng cấp Tấn – cấp Tín thuộc Miền Liễu Quán đã khai diễn…

Khóa hàm thụ Huynh Trưởng A Dục, Lộc Uyển & Kiên, Trì – GĐPT Miền Liễu Quán, Hoa Kỳ

Chuẩn bị hành trang cho những Huynh Trưởng chính thức và Huynh Trưởng Tập Sự sắp tham dự Liên Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển – A Dục tại Nam California, Hoa Kỳ; Khối Huấn Luyện Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Liễu Quán, Hoa Kỳ đã tổ chức “Khóa Hàm Thụ Liên Trại A Dục – Lộc Uyển và Tu Học Định Kỳ Bậc Kiên – Trì”…