Browsing: Thuyết giảng – Pháp thoại

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Đối với mười hai mối dây trói buộc (12 Nhân Duyên) của sự tạo tác tương liên thì nghiệp và sự thèm khát là thể dạng “nguồn gốc” bởi vì chúng mang lại mọi thứ khổ đau luôn đổi mới dưới hình thức kết quả do chúng tạo ra…

Sơ cơ học Phật
0

Đức Phật dạy rằng đức tướng trí tuệ giác ngộ viên mãn nầy tất cả chúng sinh đều tự có đủ. Kinh Viên Giác nói rằng “Tất cả chúng sinh vốn đã thành Phật từ lâu nay rồi.” và Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tất cả chúng sinh đều có sẵn đức tướng trí huệ Như Lai.” Nói cách khác, về bản tánh, mọi chúng sinh đều bình đẳng với Chư Phật, không chút sai biệt…

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Người không hiểu cho rằng Thiền Sư Bố Nạp bị Thiền Sư Khế Tung bức bách mà chết. Thực ra, cách nhìn sống chết đối với các Thiền Sư đó là một sự khám phá, chỉ cần có người truyền thừa, liền buông tay mà đi, thong dong tự tại, còn có gì đẹp hơn cái này!…

1 2 3 8