Browsing: người câm

Vườn thơ
0

…Cầu mong đất nước
Sẽ có một ngày
Không còn có ai
Sống trong cảnh khổ
Ngàn năm bia mộ
Đội đất mĩm cười…