Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi

Di tích văn hoá, công trình kiến trúc cổ, cơ sơ tâm linh, địa điểm du lịch, bao nhiêu điều đó khiến một ngôi chùa phải tất bật với nhiệm vụ của mình. Cùng một lúc sẽ thấy nhiều hoạt động xảy ra nơi đây: Một đạo tràng nhỏ tụng kinh, những thợ chụp hình chạy bát nháo săn khách, người hướng dẫn viên lanh lảnh với một bài giới thiệu học thuộc lòng…